(1)
ศรีระแก้ว ว.; มหาวรากร ส. วิถีชีวิตที่เกี่ยวกับข้าวในนิทานพื้นบ้านไทยและเวียดนาม. Inst Cult Art J 2021, 23, 21-33.