(1)
อินทรัตน์ส. ปฏิภาณสร้างฐานชีวิต. Inst Cult Art J 1, 13.