(1)
แสงแดงล. แนวความคิดหลังจากการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ที่สะท้อนถึงจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์. Inst Cult Art J 2020, 21, 122 - 135.