(1)
ภิรมย์รักษ์เ. KHUEN LOY IN KHON. Inst Cult Art J 2019, 21, 128 - 136.