[1]
แซ่ตั้ง น. 2022. ไทย พม่า ความทรงจำ กระแสภูมิภาคนิยม และภาพยนตร์ : อ่านประเทศเพื่อนบ้านผ่านภาพยนตร์ “ถึงคน. ไม่คิดถึง (2559)” . วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ. 23, 2 (มิ.ย. 2022), 10–18.