[1]
พรอำไพสกุล น. และ มหาวรากร ส. 2022. เทศน์มหาชาติ : ประเพณีเนื่องมาจากความกลัวเรื่อง “โลกหน้า” และ “กลียุค” ในสังคมไทย. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ. 23, 2 (มิ.ย. 2022), 44–54.