[1]
ศรีระแก้ว ว. และ มหาวรากร ส. 2021. วิถีชีวิตที่เกี่ยวกับข้าวในนิทานพื้นบ้านไทยและเวียดนาม. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ. 23, 1 (ธ.ค. 2021), 21–33.