[1]
แสงวชิระภิบาลส. 2018. CREATIVE DESIGN : A CASE STUDY OF SELECTED THAI CONTEMPORARY ARTIST’S WORKS. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ. 20, 1 (ธ.ค. 2018), 182 - 197.