[1]
บุญญะเดโชน. 2018. ข้อสังเกตเรขศิลป์สัญลักษณ์เพื่อภูมิทัศน์เมืองญี่ปุ่น. Institute of Culture and Arts Journal. 20, 1 (Dec. 2018), 24-35.