[1]
นำพา จ., “แนวคิดดิสโทเปียผ่านการจัดวางภาพ (มิส-ซ็อง-แซน) ในภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์ เรื่อง The Handmaid’s Tale ”, SBJPSG, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 98–133, ธ.ค. 2021.