นำพา จ. แนวคิดดิสโทเปียผ่านการจัดวางภาพ (มิส-ซ็อง-แซน) ในภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์ เรื่อง The Handmaid’s Tale . วารสารศิลป์ พีระศรี, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 98–133, 2021. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jfa/article/view/251622. Acesso em: 6 ก.พ. 2023.