[1]
สืบลี ฉ. 2020. ประติมากรรมนุ่มในศิลปกรรมร่วมสมัย. วารสารศิลป์ พีระศรี. 7, 2 (เม.ย. 2020), 129–143.