กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบการทำผ้ามัดย้อมของญี่ปุ่นและไทยเพื่อพัฒนาลวดลายและผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติของไทยด้วยเทคนิคชิโบริ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล