การเปรียบเทียบพัฒนาการของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง (Brain-Based Learning) และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามปกติ

Main Article Content

เด็ดดวง ด่านวันดี
ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน
รังสรรค์ โฉมยา

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article