Return to Article Details การจำลองสถานการณ์จราจรเพื่อลดผลกระทบการจราจร ในช่วงเวลาพิเศษของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Traffic simulation for mitigating traffic impacts during special events in Chiang Mai University) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy