1.
กองบรรณาธิการ ก. นิตยสาร พระเครื่อง ในสังคมไทย. J Bud Stud Chula [Internet]. 2019 Feb. 6 [cited 2024 May 25];2(2):5-11. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170756