[1]
ปิยปัญญาวงศ์ อ. and กาญจนพิศศาล ส., “consideration of the Buddhist monks’ samaṇasāruppa”, J Bud Stud Chula, vol. 26, no. 2, pp. 28–73, Jul. 2019.