[1]
กองบรรณาธิการ ก., “ปัญหาการศึกษาของสงฆ์ไทยในปัจจุบัน”, J Bud Stud Chula, vol. 1, no. 2, pp. 4–8, Feb. 2019.