[1]
พรมทา ส., “สิทธิในทัศนะของพุทธศาสนา”, J Bud Stud Chula, vol. 1, no. 1, pp. 44–64, Feb. 2019.