[1]
กองบรรณาธิการ ก., “นิตยสาร พระเครื่อง ในสังคมไทย”, J Bud Stud Chula, vol. 2, no. 2, pp. 5–11, Feb. 2019.