[1]
นัมคณิสรณ์ ส., “ธุรกิจกับพุทธจริยศาสตร์”, J Bud Stud Chula, vol. 3, no. 1, pp. 36–58, Feb. 2019.