[1]
งามจิตรเจริญ ว., “ปัญหาของขณิกวาท”, J Bud Stud Chula, vol. 4, no. 3, pp. 62–70, Feb. 2019.