[1]
พรมทา ส., “แรงงานของความรักปละ..”., J Bud Stud Chula, vol. 4, no. 3, p. 2, Feb. 2019.