[1]
ผลเจริญ พ., “ปัญหาโสเภณี : เหตุปัจจัย มุมมอง และวิธีการแก้ปัญหาตามแนวทางพุทธศาสนา”, J Bud Stud Chula, vol. 6, no. 3, pp. 3–36, Feb. 2019.