[1]
ธรรมโชโต ส., “ทำไมคนไทยส่วนใหญ่จึงคิดว่าพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์”, J Bud Stud Chula, vol. 7, no. 3, pp. 26–34, Feb. 2019.