[1]
อดิวัฒนสิทธิ์จ., “สื่อมวลชนกับวิกฤตศรัทธาในพระพุทธศาสนา”, J Bud Stud Chula, vol. 8, no. 2, pp. 50-71, Feb. 2019.