[1]
พรมทา ส., “เศรษฐศาสตร์แบบของพระพุทธเจ้า”, J Bud Stud Chula, vol. 9, no. 1, pp. 1–3, Feb. 2019.