[1]
ปรมัตถ์วินัย ส., “ธุรกิจการเงินการธนาคารในทัศนะของพุทธศาสนา”, J Bud Stud Chula, vol. 11, no. 1, pp. 4–27, Feb. 2019.