[1]
คำดี เ., “การรื้อฟื้นภิกษุณีสงฆ์ของฝ่ายเถรวาท”, J Bud Stud Chula, vol. 15, no. 3, pp. 5–80, Feb. 2019.