[1]
บุญหนุน ช., “ความเป็นธรรมทางสังคมในทัศนะของพระพุทธศาสนา”, J Bud Stud Chula, vol. 17, no. 2, pp. 36–95, Feb. 2019.