[1]
เกิดแก้ว ธ., “วิธีเสริมสร้างสุขภาวะโดยองค์รวมในพระพุทธศาสนา”, J Bud Stud Chula, vol. 18, no. 3, pp. 69–87, Jan. 2019.