[1]
ยอดทอง อ., “ผลกรรมดี-ชั่วอยู่ที่ไหน : ตรรกศาสตร์เชิงพุทธในมิลินทปัญหา”, J Bud Stud Chula, vol. 19, no. 3, pp. 7–41, Jan. 2019.