[1]
เหล่าเลิศวรกุล อ., “มโนทุจริต จะฉุดประชาธิปไตยไทยลงเหว”, J Bud Stud Chula, vol. 21, no. 1, pp. 5–9, Apr. 2015.