[1]
มณีรัตน์ ณ. and ทัดแก้ว ช., “Buddha and Sunya Symbolic Figures in Trinisinghe”, J Bud Stud Chula, vol. 25, no. 3, pp. 8–26, Dec. 2018.