[1]
บรรณาธิการ บ., “บทบรรณาธิการ สำนักสงฆ์ : จะรักษ์หรือจะล้าง”, J Bud Stud Chula, vol. 22, no. 3, pp. 5–10, Dec. 2015.