[1]
บรรณาธิการ บ., “บทบรรณาธิการ สร้างพระเครื่อง : อย่างไรเป็นบุญ อย่างไรเป็นบาป”, J Bud Stud Chula, vol. 24, no. 3, pp. 5–9, Dec. 2017.