[1]
บรรณาธิการ บ., “บทบรรณาธิการ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ กับพระพุทธศาสนา”, J Bud Stud Chula, vol. 23, no. 3, pp. 5–8, Dec. 2016.