กองบรรณาธิการ ก. ปัญหาการศึกษาของสงฆ์ไทยในปัจจุบัน. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 4–8, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170782. Acesso em: 26 may. 2024.