กองบรรณาธิการ ก. นิตยสาร พระเครื่อง ในสังคมไทย. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 5–11, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170756. Acesso em: 22 may. 2024.