งามจิตรเจริญ ว. ปัญหาของขณิกวาท. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, [S. l.], v. 4, n. 3, p. 62–70, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170681. Acesso em: 25 may. 2024.