พรมทา ส. ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 2–4, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170659. Acesso em: 27 may. 2024.