ผลเจริญ พ. ปัญหาโสเภณี : เหตุปัจจัย มุมมอง และวิธีการแก้ปัญหาตามแนวทางพุทธศาสนา. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, [S. l.], v. 6, n. 3, p. 3–36, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170441. Acesso em: 21 may. 2024.