พรมทา ส. นิพพาน-อัตตา-อนัตตา. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 2–3, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170423. Acesso em: 21 may. 2024.