อดิวัฒนสิทธิ์จ. สื่อมวลชนกับวิกฤตศรัทธาในพระพุทธศาสนา. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, v. 8, n. 2, p. 50-71, 5 Feb. 2019.