ปรมัตถ์วินัย ส. ธุรกิจการเงินการธนาคารในทัศนะของพุทธศาสนา. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 4–27, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170181. Acesso em: 21 may. 2024.