ยอดทอง อ. ผลกรรมดี-ชั่วอยู่ที่ไหน : ตรรกศาสตร์เชิงพุทธในมิลินทปัญหา. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, [S. l.], v. 19, n. 3, p. 7–41, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169398. Acesso em: 21 may. 2024.