เหล่าเลิศวรกุล อ. มโนทุจริต จะฉุดประชาธิปไตยไทยลงเหว. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, [S. l.], v. 21, n. 1, p. 5–9, 2015. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/162096. Acesso em: 30 may. 2024.