บรรณาธิการ บ. บทบรรณาธิการ. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, [S. l.], v. 25, n. 2, p. 5–6, 2018. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/160887. Acesso em: 27 may. 2024.