บรรณาธิการ บ. บทบรรณาธิการ สำนักสงฆ์ : จะรักษ์หรือจะล้าง. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, [S. l.], v. 22, n. 3, p. 5–10, 2015. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/157205. Acesso em: 25 may. 2024.