บรรณาธิการ บ. บทบรรณาธิการ สร้างพระเครื่อง : อย่างไรเป็นบุญ อย่างไรเป็นบาป. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, [S. l.], v. 24, n. 3, p. 5–9, 2017. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/157200. Acesso em: 25 may. 2024.